Проект рішення сільської ради "Про внесення змін до Положення про місцеві податки і збори

                                                                  

ВЕРГУНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

сьомого скликання

двадцята  сесія

 

 РІШЕННЯ

 

 

-------------------------                                                                         № ____

                                                   

 

Про внесення змін до Проложення

Про місцеві податки  на 2017 рік

 

Відповідно до статей 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12, розділів, XII, XIV Податкового кодексу України, пункту 4 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014, № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", у зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України та з метою забезпечення  наповнення сільського бюджету, за погодженням постійної комісії з питань бюджету та постійної комісії з питань земельних відносин, сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Положення про місцеві податки і збори на 2017 рік, а саме:

1.1. Підрозділ 1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки доповнити пунктом 10 «Пільги зі сплати податку на нерухомість для фізичних осіб», виклавши його в такій редакції:

«10. Пільги зі сплати податку на нерухомість для фізичних осіб.

10.1. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості зменшується:

Для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв.м.;

Для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості – на 120 кв.м.;

Для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у томі числі їх часток) – на 180 кв.метрів.

10.2. Пільги для фізичних осіб не застосовуються до:

Об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої підпунктом 266.4.1 Податкового кодексу (для квартир 60*5=300 кв.м., для будинків 120*5=600 кв.м., для різних типів 180*5=900 кв.м.).

Об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).»

1.2. В підрозділі 2. Транспортний податок в пункті 2 підпункт 2.1. викласти в такій редакції:

«2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 350 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.»

1.3. В підрозділі 3 «Плата за землю» в підпункті 5.1.:

«для земель житлової забудови – 0,25» змінити на «для земель житлової забудови – 0,30».

Пункт 14 доповнити підпунктом 14.5.8. в «14.5.8. – для земель сільськогосподарського призначення (під городництво фізичним особам) – 1%.».

1.4. В розділі ІІ «Єдиний податок» в пункті 4 «Ставки єдиного податку»:

Підпункт 4.1. викласти в такій редакції: «4.1. Ставки єдиного податку для платників першої у відсотках до прожиткового мінімуму,  другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).»

Підпункт 4.3. викласти в такій редакції: «4.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3  статті 293 Податкового кодексу.»

Підпункт 4.9. викласти в такій редакції: «4.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

4.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,95;

4.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,75;

4.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

4.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,09;

4.9.5. для земель водного фонду - 1,35;

4.9.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 6,33.

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66 відсотків) від реалізації усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.»

2. Оприлюднити  дане рішення та надіслати до ДПІ у Черкаському районі в строки визначені з чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та постійну комісію з питань бюджету.   

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Т.І.Горбенко 

Write a comment

Comments: 0